بخشداری کاخک
 


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۷ خرداد۱۳۹۲ توسط m-gh
ره پيك،سخنگوي هيأت مركزي نظارت بر انتخابات: اگر تبليغات غيرقانوني باشد و گزارش آن برسد، اين تخلف در پرونده هاي داوطلبان ثبت و رسيدگي خواهد شد.

دكتر ره‌پيك در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما افزود: در مورد مجلس خبرگان رهبري، طبق قانون، پس از ثبت نام و از زماني كه پرسشنامه‌ها و اسامي داوطلبان اعلام شود يك ماه نياز است تا بررسي صلاحيت داوطلبان در شوراي نگهبان انجام گيرد.
وي اضافه كرد: در آينده نزديك امتحان كتبي براي كساني كه شرط علمي اجتهاد آنها محرز نيست برگزار مي شود و همچنين ساير شرايط داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان بررسي و توجه مي شود.
ره‌پيك گفت: البته در مورد داوطلبان مجلس خبرگان هم اكنون در مرحله بررسي صلاحيت‌ها در شوراي نگهبان هستيم و كساني بر اساس قانون و آنچه فقهاي شوراي نگهبان اعلام كرده اند مي توانند در آزمون كتبي شرط اجتهاد علمي شركت كنند كه زمان، مكان و شرايط آنها فردا 10 دي اعلام مي‌شود تا داوطلبان در فرصت مناسب در اين آزمون شركت كنند.
 
14دی پیان بررسی صلاحیت‎ها
عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي افزود: درباره داوطلبان انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي اكنون در دوره و زمان بررسي صلاحيت ها در هيئت هاي اجرايي هستيم كه تا 14 دي اين بررسي ها به پايان مي رسد.
وي اضافه كرد: كساني كه به رد صلاحيتشان در هيئت هاي اجرايي شكايت دارند مي توانند به هيئت هاي نظارت استان ها شكايت كنند، پس از بررسي هيئت نظارت استان‌ها، نظر هيئت نظارت استان ها چه براي كساني كه صلاحيتشان رد و چه براي كساني كه تأييد مي شود با كسب نظر هيئت هاي مركزي نظارت اعلام مي شود.
ره پيك گفت: بعد از اعلام نظر هيئت مركزي نظارت فرصتي براي كساني كه به رد صلاحيت اعتراض دارند وجود دارد سپس وارد مرحله بررسي در شوراي نگهبان خواهيم شد كه شوراي نگهبان در مدت 20 روز بررسي هاي خود را انجام خواهد داد.
وي درباره تحقيقات محلي كه هيئت هاي اجرايي انجام مي‌دهند افزود: در قانون انتخابات مجلس آمده است كه هيئت هاي اجرايي در موارد لازم، تحقيقات در محل را انجام مي دهند كه البته اين به وضع مستندات و مدارك موجود در پرونده داوطلبان بستگي دارد؛ اين الزام نيست بلكه اگر هيئت اجرايي لازم بداند از تحقيقات محلي استفاده مي كند.
ره پيك همچنين گفت: در قانون براي كساني كه رد صلاحيت مي شوند حقوقي تبيين شده است تا بتوانند مراجعه و اعتراض كنند و از علل رد صلاحيت خود مطلع شوند البته قانون، موارد و شرايط خاصي را براي اعلام علل رد صلاحيت گذاشته است كه ممكن است علت برخي رد صلاحيت ها به ديگران مربوط باشد و ممكن است به طور جزئي علل مختلفي براي رد صلاحيت وجود داشته باشد.
وي افزود: در همه دوره ها همه اميد دارند كه اكثر شركت كنندگان تأييد صلاحيت شوند تا مردم بتوانند انتخاب خود را از ميان كساني كه صلاحيت بالا دارند انجام دهند اما ممكن است افرادي باشند كه صلاحيت هاي قانوني را نداشته باشند كه در اين دوره هم ممكن است اين طور باشد و برخي شرايط اوليه صلاحيت را نداشته باشند.
ره‌پيك ادامه داد: همچنين ممكن است كساني در موعد مقرر قانوني استعفا نكرده باشند و يا اينكه مدارك ارائه شده براي استعفا ناقص باشد كه اين موارد در بررسي‌ها لحاظ مي شود.
وي گفت: درباره مجلس خبرگان ممكن است برخي داوطلبان شرايط علمي احراز صلاحيت را نداشته باشند و برخي از داوطلبان بدون دارا بودن تحصيلات حوزوي ثبت نام كرده باشند كه اين موارد در بررسي ها لحاظ مي شود.
ره‌پيك افزود: ممكن است قوه قضاييه و دادستاني درباره داوطلبي اعلام كند كه وي داراي سابقه محكوميت است يا دستگاه امنيتي اعلام كند كه وي مشكل امنيتي دارد و يا اينكه دستگاه ها و نهادهاي مربوط اعلام كنند كه اين داوطلبان صلاحيت هاي عمومي را ندارند بنابراين طبقه بندي صلاحيت ها در اين تقسيم بندي اعلام مي شود كه زمان اعلام آن به صورت تفصيلي بعد از انتخابات خواهد بود.
سخنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات گفت: ممكن است تعدادي از افرادي كه براي انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام كرده اند سطح تحصيلات متناسب با تحصيلات حوزوي نداشته باشند. همچنين درباره مجلس ممكن است برخي افرادي كه در دوره هاي قبل رد صلاحيت شده اند در اين دوره ثبت نام كرده باشند كه اين موارد بايد بررسي شود.
ره پيك افزود: به طور كلي مي توان گفت تعداد افرادي كه صلاحيت اوليه را براي حضور در انتخابات مجلس خبرگان يا مجلس شوراي اسلامي ندارند و يا در دوره هاي گذشته انتخابات مجلس به دلايل مختلف ازجانب مراجع ذي‌صلاح رد صلاحيت شده اند بعد از بررسي نهايي مشخص مي شود.
وي با بيان اينكه كثرت داوطلبان دليلي بر كثرت رد صلاحيت ها نيست، ابراز اميدواري كرد بيشتر كساني كه براي انتخابات دو مجلس ثبت نام كرده اند افرادي باشند كه از صلاحيت لازم برخوردارند اما در هر حال بايد نهادهاي مختلف شوراي نگهبان بررسي هاي لازم را انجام دهند و نسبت رد و تاييد نيز در آينده مشخص مي شود .
ره پيك گفت: قاعده كلي در مورد دارا بودن شرط علمي در انتخابات مجلس خبرگان اين است كه كساني كه براي اين مجلس داوطلب مي شوند بايد اجتهاد را تا حدي كه در قانون آمده است داشته باشند كه البته برخي از افراد شرط اجتهادشان به علت سوابق علمي وكاري مشخص است مانند كساني كه صاحب كرسي درس خارج فقه هستند اما ساير كساني كه اين شرط را ندارند بايد شرطشان احراز شود كه تشخيص آن با فقهاي شوراي نگهبان است.
وي افزود: در ادوار مختلف اقداماتي در اين باره انجام شد اما چند دوره است كه امتحان شرط اجتهاد علمي برگزار مي شود كه افراد براي تشخيص شرط اجتهاد علمي بايد در آزمون شركت كنند البته تاريخ دقيق، زمان و مكان برگزاري اين آزمون فردا 10 دي اعلام مي شود .
 
آغاز زودهنگام تبليغات انتخابات برخي کاندیداها، رصد می شود
عضو حقوقدان شوراي نگهبان قانون اساسي در پاسخ به پرسشي درباره آغاز زودهنگام تبليغات انتخابات برخي از داوطلبان گفت : شوراي نگهبان اختيارات و وظايفي در حوزه بررسي صلاحيت ها و نظارت بر انتخابات دارد؛ اگر تبليغات غيرقانوني باشد كه مصداقش مي تواند تبليغات خارج از وقت باشد و گزارش مستندي از اين اقدامات به شوراي نگهبان برسد؛ در اين موارد در پرونده هاي داوطلبان ثبت و ضبط مي شود و در زمان بررسي همانطور كه به مدارك ديگر رسيدگي مي شود به اين مدارك نيز رسيدگي خواهد شد .
وي افزود: كساني كه خود را در معرض داوطلبي نمايندگي مجلس قرار مي دهند بايد اين موارد را بر اساس قانون رعايت كنند زيرا اين نكات در بررسي ها لحاظ مي شود.
ره پيك گفت: البته نهادهاي ديگري وجود د ارند كه هم اكنون دارند به وظايف خود عمل مي كنند يعني هم كارهاي پيشگيرانه انجام مي دهند و هم در مواردي كه با اقدامات خلاف قانون مواجه شوند برخورد لازم را انجام مي دهند.
وي افزود: هم اكنون ستاد پيشگيري از جرايم انتخاباتي كه كميسيوني از دستگاه‌هاي مختلف است در تهران و استان‌ها تشكيل شده است كه علاوه بر اقدامات پيشگيرانه، چارچوب‌ها را مشخص كرده‌اند، ضمن اينكه موارد تخلف را جمع آوري و گزارش مي كنند.
ره پيك ابراز اميدواري كرد هم تخلفات انتخاباتي در انتخابات اسفند كم باشد و هم اگر تخلفاتي صورت گيرد، در زمان لازم توجه و بررسي شود.
سخنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات گفت: برخي از مشكلات مربوط به برگزاري انتخابات الكترونيك رفع شده است، اما برخي از مشكلات باقي مانده است كه شوراي نگهبان و وزارت كشور تلاش مي كنند اين كار را به سرانجام برسانند.
سيامك ره پيك در مصاحبه اختصاصي با خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما افزود: در توافقي كه با وزارت كشور داشتيم مقرر شد اگر شرايط آماده و امكانات سخت افزاري، نرم افزاري و ارتباطات برقرار باشد در حدود امكانات و اقتضائات، انتخابات الكترونيك برگزار شود.
وي گفت: تا بيشترين زمان ممكن به برگزاري انتخابات موانع برگزاري انتخابات الكترونيك بررسي و ايرادها رفع مي شود، همچنين همكاري ها صورت مي گيرد تا در پايان مهلت درباره كميت، كيفيت و شرايط انتخابات الكترونيك تصميم گيري شود.
ره پيك افزود: اكنون نمي توان در اين باره قضاوت كرد زيرا ايرادها هنوز به نتيجه نرسيده است، بايد ايرادها حل و فصل شود و هر دو طرف بررسي كنند كه در چند حوزه، شعبه يا دستگاه آمادگي برگزاري انتخابات الكترونيك وجود دارد.
وي با بيان اينكه وقت زيادي تا برگزاري انتخابات باقي نمانده است گفت: اميدوارم دو تا سه هفته آينده تكليف برگزاري انتخابات الكترونيك مشخص شود.
منبع: سایت شورای نگهبان 1394/10/10 پنجشنبه


برچسب‌ها: انتخابات, تبلیغات زودهنگام, کاندیداها
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۷ دی۱۳۹۴ توسط m-gh

استاندار خراسان رضوی با حضور در آستان مقدس امامزاده سید محمد عابد (ع) کاخک و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، در جمع مردم بخش سخنرانی کرد.


به گزارش روابط عمومی بخشداری کاخک، رشیدیان در این دیدار مردمی در محل امامزاده سید محمد عابد(ع) کاخک  ضمن تسلیت شهادت آیت الله شیخ نمر  باقر النمر، گفت: دولت مردان عربستان با غوغاسالاری درصدد سرپوش گذاشتن بر این جنایت بی رحمانه خود هستند.
وی افزود: خون به ناحق ریخته شده ی این شهید والا مقام تدوام بخش آزادی و عدالت جویی در منطقه به ویژه در عربستان خواهد بود و  به فرموده ی مقام معظم رهبری گریبانگیر آنان می شود.  
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر نقش بی بدیل همراهی دولت و ملت در تحقق قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی، افزود: تقویت همدلی و همزبانی در همه ی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باعث انسجام بیشتر کارگزان در ارائه ی خدمت به مردم می شود.  
رشیدیان تاکید کرد: رمز پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی در دوران مختلف اعم از ایام مبارزه با حکومت ستمشاهی، دفاع مقدس و مراحل بعد از آن و تا کنون همین وحدت کلمه و اتحاد و همدلی بوده است.
 وی با اشاره به انتخابات اسفند ماه و اهمیت مشارکت گسترده ی مردم در آن تصریح کرد: ثبت نام گسترده ی داوطلبان از بین گروه ها و جناح های سیاسی مختلف، نشان از تحقق اصل مردم سالاری دینی دارد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به مشکل کم آبی در گناباد و اقصی نقاط استان، اظهار داشت: علی رغم تمام مشکلات مالی که دولت با آن مواجه است؛ هفت میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار برای اجرا و توسعه ی کشت های گلخانه ای و یک میلیارد تومان نیز به منظور مکانیزه کردن کشاورزی به این شهرستان اختصاص داده است.
رشیدیان با بیان این که مصرف بیش از 90 درصد آب مربوط به بخش کشاورزی است؛ بر لزوم مکانیزه کردن کشاورزی، اجرای روش های نوین آبیاری، اصلاح بذر و توسعه ی کشت های گلخانه ای، تاکید کرد.
وی تدوین طرح جامع مقابله با کم آبی در شهرستان را اقدامی شایسته در راستای استفاده ی بهینه از منابع آب ذکر کرد و گفت: باید برای اجرایی شدن آن اقدام شود.
استاندار خراسان رضوی از اهتمام دولت در توزیع متوازن امکانات و رسیدگی به مناطق روستایی خبر داد و افزود: در همین راستا پرداخت تسهیلات در قالب تعاونی های توسعه ی روستایی و اعطای وام کم بهره به کارآفرینانی که مدد جویان تحت پوشش کمیته ی امداد را به کار گیرند؛ در حال اجرا است.


 رشیدیان با بیان این که برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که به سمت مهاجرت معکوس پیش برویم؛ تصریح کرد: رسیدگی به روستاها از بروز معضل حاشیه نشینی جلوگیری می کند.
شایان ذکر است؛ استاندار خراسان رضوی در سفر قبلی خود به شهرستان گناباد به دلیل متراکم بودن برنامه ها، توفیق حضور در جمع مردم کاخک را نداشت که دیداردر این مرحله، پیرو قول مساعد وی در سفر قبلی، صورت گرفت.
گفتنی است؛ پایان بخش برنامه های سفر استاندار خراسان رضوی به شهرستان گناباد، بازدید از روند اجرایی احداث کارخانه ی تولید کاشی و سرامیک هستی برکت و همچنین افتتاح واحد تولیدی نوشابه ی آلوئه ورا  درکاخک بود.

قابل ذکر است پیش ازسخنرانی استاندار خراسان رضوی ، حجازی بخشدارکاخک ضمن عرض خیرمقدم به حاضرین به بیان زیرساختها ،مشکلات وکاستی های بخش کاخک و درخواستهای مطروحه پرداخت و در ادامه خانم علایی رئیس شورای اسلامی شهرکاخک نیز  بر نیازمندیهای این شهر جهت  تخصیص اعتبار موارد ذکرشده پرداختند.برچسب‌ها: رشیدیان, استاندار
نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۵ دی۱۳۹۴ توسط m-gh

دکتررجایی درپی بازدید  از روند اجرای پروژه گازرسانی  به روستاهای بخش کاخک گفت: گازرسانی به این روستاها با اعتبار 200 میلیارد ریال آغاز شده است.
نماینده شهرستان صبح امروز که باتفاق حجازی بخشدار به روستای سقی عزیمت نمودند اظهار داشت: با اجرای این طرح ونصب3500علمک ،هفت هزار خانوار روستایی از نعمت گاز بهرمند خواهند شد.
وی افزود:طبق توافق شرکت گاز باپیمانکار،زمان اجرای این پروژه450روز پیش بینی شده که درصورت اجرای به موقع برنامه هاتا10دیماه 95به پایان خواهدرسید. دراین پروژه 7روستا در بخش مرکزی و 13 روستا در بخش کاخک شهرستان گناباد قرار دارند.
دکتر رجایی درجمع بخشدارمحترم کاخک ومسئولین مربوطه براجرای متوازن گازرسانی دربخش کاخک ومرکزی تاکید نمود.

photo 2015-12-27 06-52-59


برچسب‌ها: گازرسانی, بازدید نماینده, سقی
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۶ دی۱۳۹۴ توسط m-gh

جلسه بررسی راه کارهای رفع مشکلات پروژه کاشی هستی برکت با حضور حجه الاسلام رجایی نماینده مردم شهرستان های گناباد وبجستان در مجلس شورای اسلامی ، حجه السلام صادقی امام جمعه گناباد ، نبی پور فرماندار شهرستان، حجازی بخشدار کاخک وتنی چندازمسئولین شهرکاخک وگناباد در محل پروژه کاشی هستی برکت واقع در ناحیه صنعتی کاخک برگزار شد.
محمد علی نبی پور فرماندار شهرستان ضمن تقدیر از عملکرد و سرمایه گذاری آقای فرخ نیا گفت: روند اجرایی پروژه کاشی هستی در سطح محلی وملی از اهمیت خاصی برخوردار است که خود دارای ارزش بالایی است.
وی افزود: با توجه به اینکه کاشی هستی در آینده جزء پروژه تولیدی خواهد بود فضای اشتغال و ارزش افزوده منطقه را فراهم خواهد کرد که پیگیری های لازم برای بهره برداری هر چه سریعتر این پروژه ضروری به نظر می رسد. وی همچنین به دغدغه مسئولین شهرستان همچون نماینده و شورای شهر اشاره کرد و افزود:در جهت حل مشکلات پروژه کاشی هستی بایستی از تک روی خوداری و در جهت هم افزایی حرکت نماییم.

رجایی نماینده شهرستان نیز درادامه این جلسه گفت: باپیگیری های انجام شده  درصورت موافقت صندوق توسعه ملی وبانک درآینده نزدیک زمینه دریافت نه میلیون یورو برای خرید تجهیزات این کارخانه فراهم خواهدشد. رجایی با اشاره به جدیت وپشتکار آقای فرخ نیا ابرازامیدواری کردباراه اندازی این کارخانه زمینه اشتغال حداقل چهارصد نفرفراهم شود.
در پایان جلسه مسئولین ازروند عملیات اجرایی پروژه مدکور بازدید نمودند.برچسب‌ها: کاشی هستی برکت, ناحیه صنعتی
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۶ دی۱۳۹۴ توسط m-gh

فرماندار گناباد بر اجرای باکیفیت پروژه گازرسانی به روستاها تاکید و بیان کرد: باید با اهتمام مسئولان این پروژه به بهترین نحو ممکن اجرا شود.محمدعلی نبی پور روز یکشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرایی پروژه گازرسانی به روستاهای گناباد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این پروژه به عنوان یکی از اقدامهای مهم و ارزشمند دولت تدبیر و امید نقش موثری در افزایش ماندگاری روستائیان در مناطق روستایی و صرفه جویی در مصرف انرژی و حذف سوخت گاز مایع به همراه خواهد داشت.

وی گفت: ما هم به نوبه خود با رفع مشکلات و موانع برای سهولت بخشی در اجرای پروژه گازرسانی به روستاهای گناباد تلاش می کنیم تا این طرح در مدت زمان تعیین شده به اتمام برسد.

رئیس اداره گاز ناحیه گناباد هم گفت: گازرسانی به ۲۰ روستا با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال از حدود دو ماه پیش شروع شده است. از این تعداد هفت روستا در بخش مرکزی و ۱۳ روستا در بخش کاخک از مزایای شبکه گازرسانی برخوردار می شوند.

جواد معصومی افزود: این پروژه به طول ۲۳۰ کیلومتر در مدت ۴۵۰ روز اجرا و در مجموع هفت هزار خانوار روستایی از مزایای آن بهره مند می شوند.

به نقل از ندای گناباد

قابل ذکراست: روستاهای سقی - روچی - موسیرز - سنو - شیرازآباد - زیبد - گوهردشت - بیهود - فودنجان - سرآسیاب ونوده میرمحراب دربخش کاخک دراین پروژه گازرسانی خواهند شد.همچنین روستاهای بیمرغ - حاجی آباد - روشناوند - عزیزآباد - اروک - اسو ونوده پشنگ نیز در بخش مرکزی گناباد به شبکه گاز شهری متصل خواهند شدکه مجموعاً هفت هزارخانوار ازاین نعمت بزرگ برخوردارخواهند شد.برچسب‌ها: گازرسانی, روستاهای بخش, شبکه گاز روستایی
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۲۴ آبان۱۳۹۴ توسط m-gh

فرماندار گناباد و رئیس حوزه انتخابیه شهرستانهای گناباد و بجستان گفت: همه موظف به اجرای سالم و قانونمند انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سالجاری هستیم.
محمدعلی نبی پور روز پنجشنبه در نشست پیشگیری از تخلفات انتخاباتی نامزدهای احتمالی انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در شهرستانهای گناباد و بجستان افزود: با توجه به اینکه انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نخستین انتخابات و به نوعی آزمون در دولت تدبیر و امید است لذا باید از همه ظرفیتها برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند استفاده کنیم.
وی گفت: دولت تدبیر و امید همانگونه که صداقت را ملاک فعالیتهای خود در بخشهای مختلف قرار داده است در این بخش هم تلاش می کند با برپایی انتخاباتی سالم و باشکوه از این آزمون سربلند بیرون آید.
فرماندار گناباد افزود: علاوه بر اهمیت تعامل درون شهرستانی تعامل مسئولان و دست اندرکاران بخشهای اجرایی و نظارت بر انتخابات شهرستانهای گناباد و بجستان مولفه بسیار مهمی در برگزاری انتخاباتی مطلوب و قانونمند است.

فرماندار بجستان نیز در این نشست گفت: برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه آتی مهمترین اقدام در سیاست داخلی دولت یازدهم است.
حسین جمشیدی افزود: توافقهای هسته ای و شرایط داخلی و بین المللی کشور و نظام جمهوری اسلامی اهمیت برگزاری انتخابات را همراه با حضور حداکثری مردم بیش از پیش افزایش داده است.
وی همچنین با اشاره به برخی تخلفها و تبلیغات زودهنگام انتخاباتی در شهرستانهای گناباد و بجستان خواستار برگزاری نشستهای مشترک با حضور نامزدهای احتمالی برای جلوگیری از این مساله شد.
دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان با سطح کشور هفتم اسفندماه امسال در بیش از یکصد شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه و شهرستانهای گناباد و بجستان برگزار می شود. هزار و ۳۰۰ نفر شامل عوامل اجرایی، هیات نظارت و غیره دست اندرکار برگزاری انتخابات در این دو شهرستان هستند.برچسب‌ها: انتخابات مجلس, خبرگان رهبری
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۲۱ آبان۱۳۹۴ توسط m-gh
ایرنا- فرماندار گناباد گفت: نحوه عملکرد مسئولان در ایجاد شور و نشاط مردم در انتخابات آتی بسیار موثر است و هر اندازه رضایتمندی از خدمات بیشتر باشد با نشاط بیشتر در انتخابات مشارکت خواهند داشت. محمدعلی نبی پور چهارشنبه شب در نشست شورای اداری گناباد افزود: بر اساس قانون از هرگونه تبلیغ زودتر از موعد انتخابات جلوگیری می شود لذا از مجریان و اشخاصی که قصد نامزدی در انتخابات را دارند می خواهیم با رعایت قانون در ایجاد شور و نشاط انتخاباتی نقش آفرین باشند. وی همچنین گفت: دولت تدبیر و امید با پشتوانه مردمی و حمایتهای رهبر معظم انقلاب به موفقیتهای خوبی در مذاکرات هسته ای یافت و این توفقیتها ارتقاء منزلت نظام جمهوری اسلامی در سطح ملی و بین المللی به دنبال داشته است. فرماندار گناباد افزود: همه افرادی که دل در گرو نظام جمهوری اسلامی دارند از این مذاکرات حمایت کردند و مجلس شورای اسلامی هم بعد از یک ماه بررسی برجام را با رای خوبی تصویب کرد و در چند روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس جمهوری بار دیگر حمایت خود را گروه دیپلماسی کشورمان در مذاکرات هسته ای نشان دادند که همین نشاط و امید را برای مردم به ارمغان آورد. امام جمعه گناباد هم در این نشست با اشاره به سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی گفت: همه مسئولان باید با ارایه خدمات صادقانه به مردم در تحقق شعار سال بکوشیم.حجت الاسلام والمسلمین حسن صادقی افزود: در آستانه انتخابات نیز باید فضای جامعه را به سمت آرامش، امنیت و ایجاد روحیه نشاط و امید در مردم جهت دهی کرد.برچسب‌ها: نشاط مردم در انتخابات, نشست انتخابات
نوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۴ آبان۱۳۹۴ توسط m-gh
اولین جلسه داخلی ستاد انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی  و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری  با حضور نبی پور فرماندار شهرستان گناباد ، محمدی معاون فرماندار  وبخشداران تابعه وسایر اعضای ستاد انتخابات در محل دفتر فرمانداربرگزار شد.
نبی پور فرماندار شهرستان در این جلسه با اشاره به حساسیت انتخابات اخیر بر رعایت قانون وقانون مداری توسط عوامل اجرایی , برگزاری جلسات منظم در خصوص ایجاد هماهنگی های لازم بر مجریان را مهم دانست و افزود :برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات ، کمیته هایی شامل فناوری اطلاعات ،پشتیبانی ،امنیتی ،سیاسی و…. تشکیل خواهد شد.ایشان با تأکید بر تعامل و ارتباط و هم افزایی عوامل اجرایی و هیئت نظارت ، خواستار شناسایی و انتخاب افراد متعهد جهت برگزاری یک انتخابات سالم شد.
فرماندارگناباد افزود :باید مستند سازی به عنوان یک رکن مهم در دستور کار عوامل اجرایی قرار گیرد وهمچنین در خصوص محل شناسایی و جانمایی شعب اخذ رای نیزقانون وشرایط مرتبط به آن رعایت شود.
نبی پور در پایان سخنانش به نقش موثر و مهم فضای مجازی در انتخابات پیش رو پرداخت و توصیه نمود تا همه دست اندرکاران اصل بی طرفی وقانون مداری را سر لوحه کار خود قرار دهند تا شاهد برگزاری انتخاباتی سالم و پر شوردر سطح شهرستان باشیم.برچسب‌ها: انتخابات, عوامل اجرایی
نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۲ مهر۱۳۹۴ توسط m-gh

طي حکمی ازسوی وزیر کشور، محمدعلي نبي‌پور به سمت فرماندار شهرستان گناباد منصوب شد.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی درمراسم تکریم ومعارفه فرمانداران گنابادگفت: در ۲۲ انتخاب صورت گرفته برای فرمانداری‌های استان، ۸۵ درصد فرمانداران غیر بومی هستند.

 سید محسن صادقی افزود: فرمانداران بومی علی‌رغم اینکه شناخت خوبی از شهر خود داشته و انگیزه مضاعفی نیز برای خدمت‌رسانی دارند، خود و خانواده‌اش در توجه عموم مردم قرار دارد.

 وي با بیان اینکه گناباد اولین شهرستان استان خراسان رضوی است که فرماندار آن در دولت یازدهم تغییر نموده است، گفت: یکی از شرایط اولیه دولت در انتصاب فرمانداران غیر بومی، بیتوته نمودن فرماندار در شهرستان محل خدمت است.

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: آقای صائمی‌فرد، فرماندار سابق شهرستان به دلیل بیماری و شرایط خاص خانوادگی مبنی‌بر عدم امکان بیتوته کردن در گناباد ، از سمت خود در فرمانداری گناباد استعفا داد.

 صادقی افزود: شایستگی، توانایی، انطباق با گفتمان دولت، خوش‌نامی و داشتن پیشینه اجرایی مهمترین شاخصه‌های انتخاب بک فرماندار است.

 وي همچنين گفت: از میان چهار گزینه نهایی که شاخصه‌های لازم را داشتند، گزینه غیربومی برای سمت فرمانداری گناباد نهایی شد و تا آن زمان اجماع نظری برای وجود گزینه بومی در گناباد وجود نداشت.

 صادقي ادامه داد: پس از درخواست‌های متعدد مردم گناباد و اجماع نظر به‌وجود آمده در شهرستان برای فرماندار بومی، آقای محمدعلي نبی‌پور برای این سمت انتخاب شد.

گفتني است؛ محمدعلی نبی پور متولد 1351 در شهرستان گناباد، دانشجوی دکترای علوم سیاسی و مسئول دبیرخانه انتصابات خراسان رضوی است. وی در سال ۱۳۸۰ تا ۸۴ فرماندار سرایان و مدتی نیز مدیر کل ارزیابی بر عملکرد و شکایات خراسان جنوبی بوده است.برچسب‌ها: فرماندار, تکریم ومعارفه, نبی پور, صائمی فرد
نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۶ مهر۱۳۹۴ توسط m-gh

صبح امروز جمعي از فعالان رسانه هاي مجازي بخش كاخك باحضور حجازی بخشدارکاخک از روستاي استاد واقع در شرق بخش كاخك بازديد و ازنزدیک با اعضای شورای اسلامی ودهیار روستا به گفتگو پرداختند . به گزارش آریا کاخک  این نشست صمیمی باهدف  آغاز حرکت نوین فعالان رسانه ای درعرصه خبر وگزارش نویسی سطح بخش و ایجادبستر جامع خبری درحوزه مجازی  درمحل حسينيه استاد برگزار شد  بخشدار كاخك نیز دربیان دیدگاههای خود با تاكيد بر تداوم این حرکت خود جوش گفت:  رسانه ها بايد با تمركز بر استعدادها و امكانات موجود در روستاها ، فارغ از هر گونه گرايش سياسي باشند و بایستی روحيه نشاط و اميد را در بين اين قشر زحمتكش و مولد كشور تقويت نمود، هرچند شناسايي و انتقال خواسته ها و كمبودها نيز نبايد از نظر دور بماند .  هادی عطايي عضو شوراي اسلامي اين روستا نيز با بيان تاريخچه كوتاهي از سرگذشت روستاي استاد ، به آمارهاي جمعيتي گذشته و حال اين روستا اشاره كرد و گفت : يكي از دلايل مهم مهاجرت از اين روستا ، عدم زمينه اشتغال پايدار به ويژه براي كساني است كه به منظور ادامه تحصيل در مقاطع تحصيلات تكميلي اين روستا را ترك ميكنند 

قابل ذکر است: روستاي ايدو  مقصد بعدي فعالان رسانه اي براكوه خواهد بود .

 برچسب‌ها: رسانه های بخش کاخک, روستای استاد, نشست فعالان رسانه ای
نوشته شده در تاريخ جمعه ۲۷ شهریور۱۳۹۴ توسط m-gh

صبح امروز طی مراسمی بخشدارجدیدکاخک معرفی شد. به گزارش روابط عمومی بخشداری کاخک مراسم تکریم ومعارفه بخشدارکاخک باحضور امام جمعه کاخک،فرماندارشهرستان وتنی چنداز مسئولین شهرستان گناباد وبخش کاخک،روحانیت ،خانواده شهدا ،اعضای شوراهای اسلامی روستایی ودهیاران وکسبه وسایراقشار درمحل سالن همایشهای آستانه مقدسه امامزاده(ع) کاخک برگزارشد .دراین مراسم از زحمات 4ساله سیدحسن شریفی مقدم بخشدار کاخک تقدیر وطی حکم صادره ازسوی وزیرکشور محمدرضا حجازی به سمت بخشدارکاخک منصوب شد.برچسب‌ها: انتصاب بخشدار, تکریم ومعارفه بخشدار
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۳۱ تیر۱۳۹۴ توسط m-gh

صبح امروز سيدحسن شريفي مقدم بخشداركاخك ازسمت خود خداحافظي وبه اداره تعاون ،كارورفاه اجتماعي بازگشت.سيدحسن شريفي مقدم طي 4 سال به سمت بخشداركاخك منصوب شده بود كه بادرخواست ايشان مبني بر پايان مدت مأموريت موافقت شد. بخشداركاخك درآخرين جلسه خود درجمع دهياران واعضاي شوراهاي اسلامي روستاهاي بخش كاخك درپايان سال93 از همراهي مردم شهر و بخش تشكر وتوفيق خدمت به آنان را جزءخاطره انگيز ترين كارنامه خدمتي خود توصيف كرد.

وي پيش ازسمت بخشدار ، رئيس اداره كار واموراجتماعي گنابادبوده است .اما با ادغام اداره كاربا تعاون ايشان به محل خدمت قبلي خود برگشت.

متن سپاسنامه وي بدين شرح است:

سروران ارجمند  / مردم شريف شهر وبخش كاخك

باعرض سلام و ادب واحترام

خدمت به مردم شريف ، مؤمن ، ولايتمدار وقدرشناس شهرمقدس  وييلاقي كاخك و روستائيان زحمتكش وباصفاي بخش توفيق بزرگي بود كه خداوند متعال به مدت چهارسال نصيب اينجانب نمود كه بحق جزء بهترين و خاطره انگيزترين  كارنامه خدمتي حقير محسوب ميگردد.

در دوره خدمت اينجانب با ارشادات ، راهنمايي ، همكاري ومساعدت شما سروران گرامي وهمراهي ومشاركت مردم ، اقدامات زيربنايي واساسي در حوزه هاي مختلف در بخش كاخك شروع وبه مرحله اجرا درآمده است كه اميدوارم مورد رضاي خداوندمتعال و قبول حضرت ولي عصر(عج) ومردم بزرگوار بوده باشد.لذا برخود لازم مي دانم ازالطاف ومحبت هاي بي دريغتان صميمانه سپاسگذاري نموده ودرآستانه حلول سال نو و بهار طبيعت ازدرگاه حق تعالي سالي سرشار ازبركت ومعنويت توأم با سلامتي وشادابي براي شما و  خانواده محترم مسئلت مي نمايم.

درپايان خواهشمنداست اگر درطول خدمت حقير كوتاهي وقصوري درانجام وظايف صورت پذيرفته ، بالطف ومحبت خويش مورد عفو وبخشش قراردهند.

 

                                                  باتشكر ودعاي خير

                                                  سيدحسن شريفي مقدم

 برچسب‌ها: بخشدارکاخک, شریفی مقدم, پایان ماموریت بخشدار
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۲۷ اسفند۱۳۹۳ توسط m-gh
جلسه شورا اداری شهرستان صبح امروز با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی برگزار و موسی الرضا صائمی فرد به عنوان فرماندار جدید گناباد معرفی و از تلاش های سید جواد محمدی در کسوت سرپرست فرمانداری گناباد تجلیل شد.

 به گزارش خبرنگار پايگاه خبري نوقاب ، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی گفت: رویکرد دولت یازدهم فقط معیشت نیست بلکه در حوزه های اجتماعی و دینی نیز سعی دارد خانواده سالم و دیندار در ایران شکل بگیرد.

سید محسن صادقی در آئین معارفه فرماندار جدید گناباد افزود: علی رغم همه محدودیت ها و تعهداتی که دولت پیشین برای دولت یازدهم برجای گذاشته است، دولت عزم جدی در حوزه اجتماعی دارد و مهمترین چالش دولت، توسعه حوزه های اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه رفاه اجتماعی، پایداری اجتماعی را ایجاد می کند، خاطرنشان کرد: هدف راهبردی دولت یازدهم، ایجاد جامعه ای دین دار، راستگو و مبتنی بر کسب روزی حلال است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی اضافه کرد: گردش مدیریت در نظام مردم سالار دینی بر اساس رای مردم صورت می گیرد.

وی همچنین گفت: فرماندار یک منصب حاکمیتی می باشد که عهده دار اجرای سیاستهای دولت است.
وی همچنین اظهارداشت: اعتباری که به شهرستان گناباد اختصاص یافته با تمام مشکلاتی که دولت تدبیر امید داشته نسبت به سالهای 19 و 92 افزایش یافته لذا امید است که 100 درصد تخصیص یابد.

وی انتخابات سال ۱۳۹۲ را پشتوانه دولت یازدهم قلمداد نمود و افزود: تیم مذاکره کننده ایران با پشتیبانی آرای مردم، قدرت چانه زنی در مذاکرات پیدا نموده اند و این قدرت سبب عقب نشینی غربی ها از خواسته های خودشان شده است.

دکتر صادقی تاکید کرد: به رغم تلاش دشمنان ایران اسلامی برای عدم موفقیت ایران در انرژی هسته ای، ما جشن هسته ای خود را با یک نتیجه پیروز و مبتنی بر عزت خواهیم گرفت.

وی در خصوص رویکرد دولت یازدهم برای انتخاب فرمانداران گفت: رویکرد دولت یازدهم برای انتخاب فرمانداران بر اساس توانمندی و قدرت اداره تمامی بخش های شهرستان می باشد.

صادقی با اشاره به اینکه صائمی فر نیروی معتدلی است، خاطرنشان کرد: آقای صائمی فر سابقه ۲۸ سال مدیریت در بخش های متعدد ازجمله مراکز آموزش عالی، بخشداری و استانداری استان خراسان رضوی دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی توسعه حوزه فرهنگی کشور را یکی دیگر از رویکردهای دولت یازدهم قلمداد نمود و خاطرنشان کرد: در حاضر حدود ۴۵ میلیون کاربر ایرانی از فضای مجازی استفاده می کنند و انجام اقدامات فرهنگی در این حوزه ضروری است.
امام جمعه شهر کاخک نیز در ابتدای این مراسم گفت: خوشبختانه در بین مسوولین و مردم گناباد همدلی خوبی وجود دارد و امورات شهرستان نیاز به کار و تلاش و پیگیری جهادگونه از سوی مسوولین دارد.

حجت الاسلام ولی الله خاکشور ادامه داد: متأسفانه مردم شهرستان گناباد همانند اکثر شهرهای استان، از خشکسالی های پی در پی آسیب های جدی دیده اند و باید از سوی دولت به شهرستان های دچار آسیب شده توجه گردد تا از سیل عظیم مهاجرت به شهرهای بزرگ جلوگیری شود.

نماینده مردم شهرستان های گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله پارتی بازی در شأن نظام ما نیست و نباید در ادارات روابط حکمفرما باشد.

حجت‌الاسلام دکتر محمد رجایی در آیین معرفی فرماندار جدید گناباد افزود: ادارات باید به گونه ای مدیریت شوند که هر کس از هر جائی آمد کارش به خوبی انجام شود و مردم با دل خوش برگردند.

نماینده مردم شهرستان های گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: روانسازی جریانات اداری و افزایش رضایتمندی مردم باید در اولویت کارها قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باید ضابطه به جای رابطه بنشیند ، تصریح کرد: برای یک کشور اسلامی نامناسب است که همه در یک اداره برای انجام کار خود دنبال آشنا بگردند.

این نماینده مجلس همچنین گفت: باید سعی شود در انتخاب مدیریت‌ها باید نگاه سیاسی و جناحی را در پیش برد امور کنار گذاشت و ضوابط بر روابط مقدم باشد.

وی ادامه داد: در شهرستان گناباد وفاق و همدلی خوبی بین مسوولین و مردم وجود دارد و کار کردن در چنین شهرستانی نیز راحت ‌تر است.

رجائی افزود: اگر همه مسوولان یک هدف و نیت یعنی خدمت به مردم و جامعه را مدنظر داشته باشند، هرگز اختلاف و تفرقه به وجود نمی‌آید.

وی بیان کرد: شهرستان گناباد یک شهر دانشگاهی و فرهنگی است که وجود 12 مرکز آموزش عالی و چهار حوزه علمیه حکایت از این امر دارد.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی افزود: این در حالی است که 20 تا 25 درصد مردم این شهرستان را دانشجویان تشکیل می‌دهند.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد که فرماندار جدید بتواند گام‌های بلندی را در راستای پیشرفت و تعالی شهرستان و مردم بردارد.فرماندار جديد گناباد گفت: این آب و خاک گناباد بوسیدنی است و کار کردن در دیار شگفتی روزگار علامه بهلول گنابادی افتخار من است.
موسی الرضا صائمی فرد در مراسم معارفه خود گفت: در کارهای مدیریتی 6 بخش مهم وجود دارد که سه بخش اولیه آن مدیریت اجرایی و سه بخش دیگر آن مدیریت نظارتی می باشد که متاسفانه در حال حاضر در بحث مدیریت نظارتی دچار ضعف هستیم.
وی با اشاره به قدمت 7 هزار ساله شهرستان گناباد گفت: کشورهایی که ادعای کدخدایی جهان را دارند پیشینه وجودشان کمتر 300 سال است.
فرماندار جديد گناباد افزود: بر این اساس قدمت چند هزار ساله ی گناباد خیلی افتخار دارد و این موضوع تکلیف ایجاد می کند که چرا گردشگران از سراسر جهان خیره نیستند تا از نزدیک شاهد این قدمت کهن در شهرستان باشند.
وی قدمت تاریخی قنات را نشانه آینده نگری نسل گذشته برای نسل حاضر دانست و اظهار داشت: تعامل در هر کاری سازندگی می آورد، بی منت و با افتخار سمت فرمانداری گناباد را قبول می کنم و امیدوارم با همکاری و همدلی مردم و مسوولین بخصوص نماینده محترم شهرستان بتوانیم با قدرت کار را پیش ببریم.برچسب‌ها: جلسه شورای اداری, معرفی فرماندار
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۰ دی۱۳۹۳ توسط m-gh
طی حکمی از سوی وزیر کشور فرماندار شهرستان گناباد منصوب شد.  عبد الرضا رحمانی فضلی طی حکمی موسی الرضا صائمی فرد را به سمت فرمانداری شهرستان گناباد منصوب کرد.

http://aryakakhk.blogfa.com/


در این حکم آمده است:
جناب آقای موسی الرضا صائمی فرد
سلام علیکم
به موجب این حکم و بنا به پیشنهاد استاندار محترم خراسان رضوی به سمت فرماندار شهرستان گناباد منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب وظایف مصوب در راستای تحقق اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست های دولت تدبیر و امید و پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اله خامنه ای (مد ظله العالی) موفق باشید.

گفتنی است پیش از این محمد صفایی فرماندار شهرستان گناباد بوده است.برچسب‌ها: انتصاب فرماندار, صائمی فرد
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱۰ دی۱۳۹۳ توسط m-gh

مهندس محمد صفایی، فرماندار پس از ۳هزار و ۱۸۳ روز تلاش و خدمت ، به کار خود در فرمانداری گناباد پایان دادمراسم تکریم محمد صفایی فرماندار سابق گناباد و معرفی سرپرست جدید فرمانداری گنابادصبح شنبه 10آبان با حضور جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای شهرستان و استان و معتمدین وبازاریان گناباد در سالن همایش های کوثر دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار شد.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم، سالم سازی محیط ادرات و حاکمیت قانون و ضابطه بر روابط و پیگیری مسائل برای پیشبرد امورات را ۲ شاخصه احساس رضایت از خدمتگذاری خدمتگذاران قلمداد نمود و خاطرنشان کرد: آقای صفایی در این زمینه ها پیشگاه بودند و در همین راستا ۹ سال در گناباد خدمت نمودند و محبوبیت گسترده مردمی را نیز دارا هستند.
حجت الاسلام دکتر محمد رجایی ادامه داد: مردم شهرستان گناباد با این رفتار آقای صفایی قدردان وی بودند و سایر مسئولین شهرستان نیز باید اینچنین رفتاری داشته باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی نیز در این مراسم توسعه ترکیبی گناباد را یکی از مزیت های شهرستان دانست و تصریح کرد: توسعه منابع انسانی با ۱۲ مرکز آموزش عالی و ۱۲ هزار دانشجو، تولید فرآوره های لبنی و دامی و فرآورده های معدنی از شاخصه های توسعه ترکیبی گناباد است و فرماندار آینده گناباد باید در جهت توسعه این شاخصه ها فعالیت چشم گیری داشته باشد.
سید محسن صادقی ادامه داد: با توجه به این ظرفیت های گناباد، سهم این شهرستان در سطح ملی، بیش از این است و نقش فرماندار در این حوزه خیلی مهم بوده و با شناسایی ظرفیت های شهرستان این موضوع امکان پذیر است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، تغییر استانداران و فرمانداران را با روی کار آمدن دولت جدید، امری بدیهی دانست و خاطرنشان کرد: تغییر در مناصب سیاسی امری طبیعی و ضروری است و از نظام اسلامی که نظامی مردم سالار است چرخش نخبگان امری عادی می باشد و این به معنای ضعف و یا قوت افراد نیست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی در خصوص تغییر صفایی به عنوان فرماندار گناباد گفت: آقای صفایی مامور بودند و با توجه به اتمام ماموریتشان باید در خصوص ایشان تصمیم گیری می شد و چون امکان تمدید ماموریت ایشان وجود نداشت، شهرستان گناباد در یک مدت کوتاهی با سرپرستی اداره خواهد شد تا انتخاب شایسته ای بر اساس مولفه های دولت یازدهم که بهبود معیشت مردم، ایجاد آرامش عمومی در جامعه با افزایش سطح رضایتمندی، افزایش بهره وری می باشد، صورت گیرد.
صادقی تلاش جهادگونه در غیر ساعات اداری، استفاده از شیوه های نوین مدیریتی در مدیریت، افزایش رضایتمندی مردم و نگاه توسعه ای و فرابخشی را خواسته های خود از مدیران عنوان کرد.
 
عکس از آرشیو

در ادامه با اهدای لوح تقدیر استاندار خراسان رضوی و مسئولان و تشکلهای مردمی از خدمات مهندس محمد صفایی تقدیر و سیدجواد محمدی معاون فرماندار به عنوان سرپرست جدید فرمانداری گناباد معرفی شد.برچسب‌ها: صفایی فرماندار, خداحافظی فرماندار, اتمام سمت فرماندار
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۰ آبان۱۳۹۳ توسط m-gh
در هفتمین روز از دهه مبارک فجر با حضور مسئولین شهرستان گناباد و بخش کاخک 7 طرح عمرانی -خدماتی در روستاهای بخش کاخک به بهره برداری رسید. پروژه آب رسانی به روستای شهاب با 400 میلیون ریال اعتبار و بهره برداری 14 خانوار از آب شرب بهداشتی سالم ،افتتاح پایگاه مقاومت بسیج روستای کلات با 80 متر زیر بنا و 280 میلیون ریال اعتبار،4 واحدمسكوني استاد سرای حوزه علمیه کاخک که هر واحدبا اعتباري بالغ بر 220 میلیون ریال از محل اعتبارات حوزه علمیه قم و مشهدتخصيص يافته همچنين گاز رسانی به شرکت فرآورده های لبنی پگاه کاخک و تأمین روشنایی معابر شهرک صنعتی کاخک از دیگر طرح های افتتاحی امروز بود.


کارخانه خوراک دام و طیور فاضل کاخک نيز در زمینی به مساحت 7 هزار متر مربع و دو هزار متر زیر بنا با ظرفیت سالانه 25 هزار تن و 11 نفر اشتغال زایی مستقیم با 38 میلیارد ریال سرمایه گذاری و ده میلیارد ریال تسهیلات بانکی به بهره برداری رسید.
برچسب‌ها: افتتاح پروژه هاي بخش كاخك در دهه فجر
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۲ توسط m-gh
فرماندار گناباد در بازدید از شهرک صنعتی کاخک که با حضور جمعی از مسئولین، بازاریان، صنعتگران و کشاورزان شهرستان وبخش کاخک برگزار شد گفت: با بهره برداری از واحدهای تولیدی  این شهرک که بیش از 20 میلیارد تومان برای زیر ساختهای آن هزینه شده در آینده نزدیک بخش عمده ای از مشکلات  بیکاری شهرستان بر طرف می شود.

فرماندار گناباد در بازدید از پروژه  کاشی هستی نیز گفت: با توجه به وجود انواع کانی های غیر فلزی در شهرستان با سرمایه گذاری بخش خصوصی اولین کارخانه کاشی آنتی باکتریال در حال احداث می باشدکه امیدواریم این پروژه هر چه سریعتر به بهره برداری برسد .

محمد مهدي فرخ نيا مدير پروژه و يكي از سهامداران اصلي کاشی هستی هم ضمن خوش آمد گويي به حاضران روند پيشرفت عمليات اجرايي كارخانجات توليد كاشي و سراميك هستي گناباد را تشريح كرد .

وی گفت: بعد از اينكه زمين مورد نياز در تاريخ 24 بهمن ماه سال 1391 تحويل شد، بلافاصله عمليات اجرايي را آغاز كرديم. در اين راستا با توجه به شيب تند زمين ( 3% ) لازم بود محل سالنهاي توليد خاكبرداري و تسطيح شود كه قرارداد خاكبرداري و تسطيح با حجمي در حدود 185000 متر مكعب، با پيمانكار منعقد شد كه انجام اين مرحله عليرغم تلاش فراوان و شبانه روزي پيمانكار كه واقعا در خور تحسين است، 4 ماه به طول انجاميد و باعث تاخير در زمان پيش بيني شده گرديد.

 مدير پروژه كاشي هستي افزود: بيش از 26000 متر زيربناي سالنهاي كارخانه است كه در حال حاضر عمليات فونداسيونهاي دو  سالن بزرگ به طول 460 متر و عرض 30 و ارتفاع 7 متر كه دربعضي جاها به 9 و 14 متر ميرسد و يك سوله نيز به طول 360 و عرض 30 متر كه براي نصب ماشين آلات پيش بيني شده است، باحجم بتون ريزي بيش از 1300 متر مكعب پايان يافته و 225 پايه سوله نيزخريداري، حمل و در حال نصب ميباشد كه بزودي اجراي سقفها هم آغاز خواهد شد.

علاوه براين دوسالن به طول 100 متر در عرض 60 متر نيز براي قسمت انبار و بارگيري توليدات پيش بيني شده است كه عمليات احداث آنها نيز به زودي آغاز می شود فرخ نيا همچنين از پايان عمليات حصار كشي خبرداد و گفت: پس از نصب سقها، كف سازي سالنهاي توليد ( ميلگرد بندي، بتون ريزي و اجراي شبكه هاي آب ، برق و فاضلاب ) آغاز ميشود . اوهمچنين از سرعت عمل و كيفيت توليد كنندگان بتن گناباد به ويژه آقاي حيدري تشكر كرد .

وي از راه اندازي اولين خطوط توليد در بهمن ماه سال 1393 خبرداد و گفت: اين واحد توليدي با ظرفيت توليد روزانه 15 تا 18000 متر مكعب انواع كاشي كف و ديوار راه اندازي ميشود  كه توليد يك نوع كاشي جديد آنتي باكتريال كه با تكنولوژي نانو توليد شده و در مراكز بهداشتي درماني و  رستورانها ي بزرگ، هتلها و ... كاربرد دارد نيز از توليدات اصلي اين مجتمع خواهد بود .

ایشان در ادامه از همكاريهاي همه جانبه امام جمعه، فرماندار و نماينده مردم گناباد در مجلس شوراي اسلامي نيز قدر داني و تشكر كرد و افزود: در هيچ شهرستان و استاني سراغ ندارم كه يك فرماندار تا اين حد براي توسعه شهرش تلاش دلسوزانه داشته باشد كه همكاريهاي فوق العاده و دلسوزانه فرماندار گناباد جناب آقاي صفايي خيلي جاي تشكر دارد و من دست ايشان را مي بوسم.

فرخ نيا ضمن اظهار تاسف در خصوص روند تصاعدي مهاجرت از شهرستان گناباد به ويژه بخش كاخك كه بدليل خشكساليهاي پياپي و عدم وجود زمينه هاي لازم براي اشتغال صورت ميگيرد ، ابراز اميدواري كرد اين پروژه بتواند بخشي از نيروي كار منطقه را جذب كند.

وی تصریح کرد بیش از0 12 کارخانه تولید کاشی در یزد وسایر نقاط کشور فعالیت می کنند که می توان گفت 90درصد خاک ومواد اولیه ان از گناباد تامین میشود  که ما در اینجا از نظر خاک هیچ مشکلی نداریم و قول می دهیم کارخانه ما با بهترین نوع وکیفیت بالا تولید شود تا نام گناباد در صنعت  بدرخشد وبرند مناسبی برای گناباد باشد. فرخ نیا حمایت از این پروژ را بی همتا دانست و گفت :کارشناسان بانک صنعت ومعدن در بازدید از این پروژه اذعان نمودند که تا کنون بیش از 1200 مورد بازدید  از پروژ ه های گوناگون انجام داده اند  اما   هیچ کدام  اینچنین  مورد حمایت مسولین  شهرستانی قرار نداشته است  و پیگیری مسولین شهرستان گناباد در حمایت از این پروژه ستودنی است  که نشان دهنده اهمیت  این پروژه است.

مدير پروژه كاشي هستي اشتغالزايي اين مجموعه را 400 نفر در سه شيفت عنوان كرد و گفت : گناباد مردم پرتلاش، سالم و صادقي دارد كه انشاءالله سعي خواهيم كرد تمام كاركنان را از بين واجدين شرايط بومي انتخاب نماييم كه در حال جمع آوري اطلاعات براي تهيه يك بانك اطلاعاتي از واجدين شرايط هستيم.

فرخ نيا درپايان گفت: ماكت كارخانجات كاشي هستي نيز براي بازديد همشهريان محترم در محل فرمانداري شهرستان قرار داده شده است كه علاقمندان ميتوانند با ابعاد طرح بيشتر آشنا شوند.

برگرفته ازگناپا


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۲۰ آذر۱۳۹۲ توسط m-gh
اولین کارخانه تولید نوشابه و کنسانتره آلوئه ورا  در گناباد تا  دهه فجر  سال جاری به بهره برداری می رسد.

فرماندار شهرستان گناباد در بازدید از شهرک صنعتی کاخک که با حضور جمعی از مسئولین ، بازاریان ،صنعتگران وکشاورزان شهرستان برگزار شد گفت : با بهره برداری از این واحد تولیدی وسایر واحدهای این شهرک که بیش از 20 میلیارد تومان برای زیر ساختهای آن هزینه شده  در آینده نزدیک  بخش عمده ای از مشکلات  بیکاری  شهرستان بر طرف می شود .

صفایی در بازدید از کارخانه آلوئه ورا گفت :در سال گذشته  با توجه به حمایت های  ویژه ای که به بخش کشاورزی شهرستان شده برخی تولیدات کشاورزی شهرستان تا دو برابر افزایش یافته  است . بطوریکه میزان تولید گوشت سفیداز یک میلیون جوجه  در  هر دوره به  دو ونیم میلیون  جوجه  افزایش یافته است  ،همچنین در سال گذشته به منظور جمع آوری واستفاده بهینه ازآب بیش از 80 استخر ذخیره آب در شهرستان احداث گردیده است که می تواند  ضمن ذخیره سازی در مواقع کم آبی استفاده بهینه گردد . وی گفت به خاطر خشک سالیهای اخیر با همکاری کارشناسان  جهاد کشاورزی  شهرستان  بدنبال  اصلاح الگوی کشت در شهرستان بودیم که پس از بررسی های  فراوان به کشت گیاه دارویی آلوئه ورا که گیاهی مقاوم  وسازگار با کم آبی و منطقه ما می باشد دست یافتیم  و با تلاش یکی از کارآفرینان اولین واحد تولید گیاه آلوئه ورا در شهرستان  کشت گردید و تلاش می شود این گیاه بصورت گسترده در شهرستان ترویج وکشت گردد .

مهندس صفایی  افزود: برای فراوری این گیاه در شهرستان،  احداث کارخانه آبمیوه ونوشیدنی آلوئه ورا  با 12 میلیارد ریال  تسهیلات 30 میلیارد ریال خودیاری  توسط بخش خصوصی در حال احداث می باشد واکنون بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. مدیرپروژه هم گفت: این کارخانه در 2200 متر زیربنا با هزینه ای بالغ بر 4 میلیارد تومان اعتبار در شهرک صنعتی کاخک  احداث شده و تا دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد

مهندس حسین توکلی زاده گفت:در فاز اول این واحد روزانه 30تا 35 تن آبمیوه  های مختلف با مخلوطی  از  آلوئه ورا تولید  ودر فاز اول 25 نفر بصورت مستقیم وبیش از  400 نفر بصورت غیر مستقیم مشغول بکار خواهند شد .

وی  گفت:برای تامین مواد اولیه حداقل بایستی 400 واحد  1000متری گلخانه تولید گیاه آلوئه ورا در  منطقه  راه اندازی شود وبه همین منظور از هم اکنون  با کشاورزان  قرار داد می بندیم که محصول تولیدی آنها را بصورت تضمینی خرید کنیم .

وی تصریح کرد با توجه به راه اندازی کارخانه در آینده نزدیک و اینکه مدت زمان  پرورش وبهره برداری گیاه مدت 8 ماه طول می کشد کشاورزان هر چه سریعتر  نسبت به کشت  وعقد قرار داد اقدام نمایند.

منبع: گناپا


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۲۰ آذر۱۳۹۲ توسط m-gh

طی حکمی از سوی استاندار خراسان رضوی آقای احمد حافظ به عنوان شهردار و ذی حساب شهرداری کاخک منصوب شد.

در حکم محمد حسین فروزان مهر که روز دوشنبه ۱۸ آذر ماه صادر گردیده است  آمده است:

جناب آقای احمد حافظ

سلام علیکم

با توجه به پیشنهاد شماره ۱۴ مورخ ۱۳۹۲٫۷٫۹ شورای اسلامی شهر کاخک و با استفاده از اختیارات حاصله از تبصره ۳ ذیل ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، مصوب ۷۵٫۳٫۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی مجلس شورای اسلامی کشور، به موجب این حکم و از تاریخ صدور به مدت قانونی موضوع ردیف یک ماده فوق به سمت شهردار و ذیحساب شهرداری کاخک منصوب می گردید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و تعامل و همکاری با سایر دستگاه های اجرایی و با استفاده از امکانات مادی و معنوی موجود، زمینه مشارکت مردمی را در جهت پیشبرد سریع برنامه های توسعه عمران شهری و سایر امور رفاهی و خدماتی مورد انتظار شهروندان عزیز شهر کاخک فراهم نمایید. ضمنا حکم حقوقی شما براساس آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۷۰٫۳٫۱۶ از سوی استانداری صادر و از محل اعتبارات آن شهرداری قابل پرداخت خواهد بود .

قابل ذکر است شهردار جدید کاخک  متولد شهرستان بیرجند و سکاندار هشت سال شهرداری سربیشه از شهرهای خراسان جنوبی بوده است.

ایشان در بدو ورود به دیدار امام جمعه وبخشدار کاخک ونیز امام جمعه و فرماندار شهرستان گناباد رفت.

براساس گزارش شورای اسلامی شهرکاخک مراسم معارفه شهردارکاخک بزودی برگزارمی گردد.نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۱۹ آذر۱۳۹۲ توسط m-gh

با حضور فرماندار محترم شهرستان گناباد ، نمایندگان اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ، پیمانکار ، بخشدار کاخک ، شهردار و شورای اسلامی شهر کاخک مشکلات ورودی جاده کاخک – گناباد در محل دوربرگردان ورودی کاخک بررسی و مقرر شد نسبت به بهسازی ، نصب تابلوهای هشدار دهنده ، نصب تیرهای چراغ برق و رفع مشکلات ورودی در اسرع وقت اقدام شود

بررسی مشکل جاده کاخک.

http://shorakakhk.ir/wp-content/uploads/2013/12/001.jpgنوشته شده در تاريخ پنجشنبه ۱۴ آذر۱۳۹۲ توسط m-gh

به گزارش روابط عمومي بخشداری کاخک به منظور هماهنگي و برنامه ريزي براي حضور هيئت هاي مذهبي شهر کاخک و هيئهاي ديگر مناطق در مرقد امامزاده سيد محمدعابد کاخک نشستي با حضور مسئولان هيئت هاي مذهبي کاخک برگزار شد.

 اين جلسه با حضور جمعی ازمسئولین کاخک امام جمعه، بخشدار و فرماندهی انتظامی شهرستان گناباد و رئیس پلیس راهور ،اداره تبلیغات اسلامی ،شورای فرهنگی هیئتهای مذهبی شهرستان ،روحانیت ومسئولان هيئت هاي فعال کاخک وجمعی از اقشار در محل بخشداري کاخک برگزار شد.

در اين جلسه باتوجه به کوتاهی روزها وجلسات عزاداری متعدد به منظور برگزاری وبهره گیری از فیوضات هریک ازمجالس برنامه ریزی منسجم صورت پذیرفت وهیئتهای عزاداری مکلف به رعایت مصوبات این جلسه شدند .

همچنین کلیه نقاط ضعف برنامه ریزی سالهای قبل شناسایی ونیزنقاط قوت تقویت گردید.

بخشی ازمصوبات:

مقررگردید نیروی محترم انتظامی  براساس مکاتبه ای که صورت گرفته است نیزهمکاری لازم را بامسئولین هیئتها ودرجهت نظم وانضباط ومسئله ترافیک ومشکلات احتمالی اقدام لازم را بعمل آورد.

ازنکات قابل توجه هیئتها که صورتجلسه وبرنامه زمانبندی مراسم درطول دهه تقدیم آنها خواهد گردید. رعایت موارد ذیل لازم الاجرا می باشد.

1- نیرو محترم انتظامی بایستی باهمکاری پلیس راهور نسبت به روان سازی ترافیک درمسیرهای پرتردد وعبورهیئتها اقدام نماید.

2- ممنوعیت هرگونه کشتاروذبح دام بخصوص دام سنگین در سطح معابرومسیرهیئتها.(صرفاً کشتارو ذبح دام در کشتارگاه صورت پذیرد.)

3- ممنوعیت ایجاد ایستگاههای صلواتی درمسیرهای پرازدحام ودارای ترافیک

4- باتوجه به اینکه دوسال است هیئت حسینیه حاج میرزا اشرف علایی به محل حسینیه جدید انتقال یافته است مقررشد دسته جات محترم کاخک در طول 4 روز عزاداری  پس ازاتمام مسجد جامع سفلی سربازار ازسمت راست بولوار7 تیر ومیدان امام (ره) به آنجا وسپس مسجد خورک وپس از آن فقط از داخل میلان به محل حسینیه حامدی به عزاداری بپردازند.همچنین سمت چپ بولوار7 تیر ومیدان امام نیز مختص عبور هیئات شهرستان و... می باشد.

5- باتوجه به کوتاهی روزها وذیغ بودن وقت سایرهیئتها مقررشد امسال هیئت تاسوعای مسجد یعقوبان مراسم خود را قبل ازمسجد میرشاهمیر درساعت 8 صبح برگزار نماید .

6- استفاده از هرگونه ساز ،طبلهای نامتعارف ، حمل اَلَم ،ونیزشمایل ائمه اطهار(ع) براساس مصوبات شورای هماهنگی شئونات اسلامی ممنوع است.

7- ورود اسب وشتر به داخل صحنین امامزاده (ع) ممنوع است.

8- مسئولین محترم هیئتها ودسته جات می توانند برابرهماهنگی بعمل آمده درصورت بروز هرگونه تنش احتمالی ویا مسائل ومشکلات حاشیه ای احتمالی موضوع را جهت اقدام وبرخورد با خاطیان سریعاً به نیروی محترم انتظامی اعلام نمایند.نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۱ آبان۱۳۹۲ توسط m-gh
بخشدار کاخک  گفت: شش کارخانه بزرگ تولیدی توسط بخش خصوصی در شهرک صنعتی شهرکاخک در دست ساخت است.

 سید حسن شریفی مقدم روز دوشنبه درگفت وگو اختصاصی با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: دو کارخانه خوراک دام و طیور، کارخانه کاشی هستی ، کارخانه فرآوری عسل ، کارخانه تولید شکلات و گز و کارخانه فراوری آلوئه ورا از جمله واحد هایی است که درشهرک صنعتی کاخک بین 30 تا 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و دارد.

وی بیان کرد: برای احداث و راه اندازی این تعداد کارخانه 760میلیارد ریال سرمایه گذاری می شود و بیش از 330 نفر بصورت مستقیم مشغول بکار خواهند.

وی اظهارداشت: به توجه به اینکه استقبال بسیارخوبی برای سرمایه گذاری درشهرک صنعتی کاخک صورت گرفته زمینی برای احداث واحد های بیشتر وجود ندارد که برای افزایش مساحت 98 هکتاری این شهرک تقاضا زمین شده است.

شریفی مقدم گفت: با تلاشها و پیگیرهای صورت گرفته درچند سال گذشته اکثر زیرساخت های ناحیه صنعتی کاخک از جمله آب ، برق ، گاز،مخابرات ،بخشی از فضای سبز وروشنایی معابر عمومی آن تامین و یا درحال تامین می باشد.

وی افزود: برای این بخش از شهرک صنعتی شهرکاخک بیش از20 میلیارد ریال از محل اعتباردولتی هزینه شده است و برای تکمیل آن به 30 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیازاست .

وی اضافه کرد: بار راه اندازی واحد های این شهرک تحول عظیمی در ایجاد اشتغال جوانان شهر محروم کار انجام خواهد شده و از مهاجرت افراد جویای کار بصورت چشمگیر کاسته می شود.


نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۱ آبان۱۳۹۲ توسط m-gh


نوشته شده در تاريخ دوشنبه ۲۷ خرداد۱۳۹۲ توسط m-gh
به اطلاع سایر اعضای شعب ونمایندگان فرماندار که درجلسه توجیهی حضورنداشته اند میرساند احکام اعضای شعب تحویل نمایندگان فرماندار گردیده ونیز اعضای شعب ورانندگان به نمایندگان فرماندارمعرفی گردیده اند تا ضمن هماهنگی لازم در روز جمعه رأس ساعت مقرر درمحل بخشداری جهت عزیمت به شعبه اخذ رأی حضور یابند.ضمناً جهت آگاهی از عضویت درشعبه های اخذ رأی اسامی متعاقباً درهمین وبسایت اعلام خواهد گردید.نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۲۱ خرداد۱۳۹۲ توسط m-gh

جلسه آموزشی توجیهی نمایندگان فرماندار و اعضای شعبه های ثبت نام واخذرأی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وچهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر روستا عصر امروز  باحضور معاونت محترم فرمانداری ، روسای هیأت نظارت انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی بخش کاخک وسایر اعضای شعبه های اخذ رأی درمحل سالن آمفی تئاتر کتابخانه شهیدباهنرکاخک برگزار شد دراین همایش آقای شریفی مقدم بخشدارکاخک، حجه الاسلام حیدرپوررئیس هیأت نظارت انتخابات ریاست جمهوری وآقای کلات ملایی رئیس هیأت نظارت انتخابات شوراهای اسلامی به ایراد سخنرانی درخصوص برگزاری هرچه بهتر انتخابات بخش کاخک پرداختند سپس آقای محمدی معاونت محترم فرمانداری نیز نسبت به  توجیه اعضای شعب از حضور وحماسه آنان درعرصه انتخابات قدردانی نمودند.

در ابتدای این جلسه احکام اعضای شعب نیز تحویل اعضا گردید.


نوشته شده در تاريخ سه شنبه ۲۱ خرداد۱۳۹۲ توسط m-gh


نوشته شده در تاريخ یکشنبه ۱۹ خرداد۱۳۹۲ توسط m-gh

فرم شماره 28

آگهی اسامی نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامی روستاهاي بخش كاخك

در اجراي ماده 51 قانون انتخابات و ماده 57 آیین نامه اجرایی، به آگاهی اهالی محترم حوزه انتخابیه بخش كاخك می رساند که انتخابات چهارمين دوره شوراهاي اسلامی روستاها در روز جمعه مورخ 24/3/92 برگزار می شود و اسامی نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامی روستاهاي بخش كاخك  به شرح زیر می باشد:ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ شنبه ۱۸ خرداد۱۳۹۲ توسط m-gh

بازرسي انتخابات بخش كاخك
آگهي تشكيل بازرسي انتخابات يازدهمين دوره انتخابات و رياست جمهوري و چهارمين دوره شوراهاي اسلامي
        در اجراي ماده 31 اصلاحي قانون انتخابات رياست جمهوري / 76 آيين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري / ماده 25 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي / 66 قانون شوراها ، به اطلاع اهالي محترم و متعهد بخش كاخك مي رساند :
    اين شبكه به منظور كنترل جريان انتخابات ، آماده دريافت گزارشات مربوط به وقوع تخلّفات انتخاباتي و مواردي كه موجب مخدوش شدن جريان انتخابات است ، خواهد بود.
نشاني و محل استقرار دبيرخانه :         بخشداري كاخك
شماره تلفن:                        7372514       
شماره نمابر :                        7372513

نام و نام خانوادگي اعضاي بازرسي انتخابات بخش كاخك
1- آقاي محمد باقر جاهدي            مسئول بازرسي انتخابات بخش كاخك
2- آقاي علي عجم زيبد            دبير بازرسي انتخابات بخش كاخك
3- آقاي علي سلطان محمدي     عضو بازرسي انتخابات بخش كاخك


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۷ خرداد۱۳۹۲ توسط m-gh


نوشته شده در تاريخ جمعه ۱۷ خرداد۱۳۹۲ توسط m-gh
تمامی حقوق مطالب برای بخشداری کاخک محفوظ می باشد